Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Pension savings: the real return 2017

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 4. 2017
Koniec riešenia: 31. 10. 2017
Stránka projektu: https://betterfinance.eu/publication/pension-report-2017-full-report-online-version
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor