Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekcie individuálnej miery náhrady

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2018
Koniec riešenia: 31. 10. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor