Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Manažér Úverov

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 3. 2018
Koniec riešenia: 30. 9. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Mešťan Michal, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor