Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2019
Koniec riešenia: 30. 9. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor