Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)

Kód projektu: APVV-14-0787
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2015
Koniec riešenia: 30. 6. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteHlavným riešiteľom projektu bol Ekonomický ústav SAV.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor