Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach

Kód projektu: Zmluva na poskytnutie služieb 49/2019/OPS-150
Grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 12. 2019
Koniec riešenia: 31. 3. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor