Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 12. 6. 2019
Koniec riešenia: 30. 6. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor