Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia.

Kód projektu: 21810381
Grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 5. 2018
Koniec riešenia: 25. 8. 2019
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor