Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm

Kód projektu:
Grantová schéma: Erasmus+ KA2
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2020
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor