Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie

Kód projektu: 037UMB-4/2013
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2014
Zodpovedný riešiteľ: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Riešitelia: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor