Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax).

Kód projektu: 312071W408
Grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 30. 11. 2019
Koniec riešenia: 29. 5. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojená doktorandka Ing. Alexandra Mertinková.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor