Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku

Kód projektu: 1/0830/08
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2008
Koniec riešenia: 31. 12. 2010
Zodpovedný riešiteľ: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteČlenmi riešiteľského kolektívu boli aj: Ing. Ivica Linderová; Ing. Šimon Raši, PhD.; Ing. Ivan Petrík, PhD.; Ing. Katarína Tvrdoňová, PhD. a Ing. Veronika Chlumecká.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor