Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 26. 2. 2020
Koniec riešenia: 15. 9. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor