Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku

Kód projektu: 1/0368/20
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Marčeková Radka, Ing., PhD.
Riešitelia: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Vránová Marta, PaedDr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojené doktorandky: Ing. Veronika Beličková a Ing. Alica Albertová. Do projektu je od roku 2021 zapojený aj doktorand Ing. Josef Pátek. Do projektu bola zapojená aj doktorandka Ing. Andrea Orelová.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor