Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Ekonomické a právne dopady prijatia eura na spoločnosti s ručením obmedzeným

Kód projektu: UGA-1-10-001-11
Grantová schéma: UGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 20. 5. 2010
Koniec riešenia: 31. 5. 2011
Zodpovedný riešiteľ: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor