Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku

Kód projektu: 1/1141/11
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2011
Koniec riešenia: 31. 12. 2012
Zodpovedný riešiteľ: Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu boli zapojení aj: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.; Ing. Peter Bilka; Ing., et Ing. M.A. Pavol Čižmárik; Ing. Katarína Svoreňová; Ing. Ivana Šídová

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor