Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Kód projektu: 26110230109
Grantová schéma: OP vzdelávanie
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2013
Koniec riešenia: 30. 11. 2015
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV projekte boli Ing. Mgr. Miroslava Knapková (Tuschlová), Phd.; Ing. Radka Marčeková, PhD. zapojené ako odborní pracovníci vo viacerých pozíciách.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor