Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm

Kód projektu: 900009
Grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2020
Koniec riešenia: 31. 8. 2025
Zodpovedný riešiteľ: Mihók Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor