Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Vypracovanie analýzy o ponúkaných produktoch firmy Metronet s.r.o.

Kód projektu: 1/2021/101
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 2. 3. 2021
Koniec riešenia: 15. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Seberíni Andrea, PhDr.,
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Vallušová Anna, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor