Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries

Kód projektu: No. 40/202/BZP/CPE/W.317.III.2020
Grantová schéma:
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 10. 3. 2021
Koniec riešenia: 30. 11. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor