Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory

Kód projektu: 06/2021/OPS-26
Grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 7. 5. 2021
Koniec riešenia: 30. 11. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojená aj doktorandka Ing. Darina Rojíková.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor