Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy

Kód projektu: 1/0366/21
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Riešitelia: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor