Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19

Kód projektu: 1/0579/21
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Grofčíková Janka, Ing., PhD.
Riešitelia: Ištok Michal, Ing., PhD.
Izáková Katarína, Ing., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Sedliačik Ivan, Ing., PhD.
Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojený aj doktorand Ing. Juraj Medzihorský a doktorand Mgr. Yaroslav Lysenko.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor