Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore

Kód projektu: 1/0029/21
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Riešitelia: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojení aj: Ing. Lucia Dobrotová, Ing. Daniela Mališová a Ing. Michal Lendvorský

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor