Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia

Kód projektu: 1/0150/21
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 6. 5. 2021
Koniec riešenia: 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Medveďová Petra, Mgr.,
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojený aj Ing. Juraj Medzihorský.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor