Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Záleží na pohode/spokojnosti? Učitelia vysokých škôl počas pandémie Covid-19.

Kód projektu: 22110433
Grantová schéma: International Visegrad Fund
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 31. 5. 2021
Koniec riešenia: 30. 6. 2022
Stránka projektu: http://teacherswellbeing.umb.sk
Zodpovedný riešiteľ: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor