Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Online reputation management in Tourism

Kód projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078479
Grantová schéma: Erasmus + KA2
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2020
Koniec riešenia: 30. 4. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Riešitelia: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor