Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries

Kód projektu: 101004552
Grantová schéma: H2020
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 5. 2021
Koniec riešenia: 30. 4. 2024
Stránka projektu: https://incultum.eu
Zodpovedný riešiteľ: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteProjekt je riešený cez UCMP UMB. Projekt je riešený v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor