Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Kód projektu: APVV-20-0108
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2021
Koniec riešenia: 30. 6. 2025
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Mihók Peter, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojený aj doc. Ing. Peter Urban, PhD. Do projektu je zapojená aj doktorandka: Ing. Darina Rojíková. Do projektu je zapojený aj JUDr. PhDr. Martin Orviský, PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor