Aktuality

Firma Monarex hľadá pre klienta pracovníka/pracovníčku na miesto ekonóma/ekonómky príspevkovej organizácie zo sféry zdravotníctva v okrese Martin s nasledovnou zodpovednosťou:
- správne a ekonomické agendy organizácie
- ekonomické rozbory
- rozpočtovanie a financovanie
- štatistika
- účtovníctvo (4 podriadené)
- práca a mzdy (2 podriadené)
- individuálna účtovná závierka
- podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku
- dane
Plat dohodou.
Záujemca môže zaslať životopis s osobnými kontaktmi na email nižšie.
Kontakt: Ing. Pompura, ladislav.pompura@skdp.sk

Vysoká školy ekonomické v Praze organizuje už 22. ročník konferencie Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Pri tejto príležitosti usporiadali aj sekciu pre študentov, kde je možnosť zapojiť sa do súťaže.

Viac informácií na tomto odkaze.

Ročníkoví učitelia.docx (9. 11. 2016 9:42:40)
KVE a RR brožúra 2015.pdf (4. 10. 2015 13:17:34)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária