1. stupeň - Bakalárske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

POZOR - v súvislosti s COVID-19 a úpravou harmonogramu AR 2019/2020 sa menia termíny uvedené v Pokynoch k odovzdávaniu záverečných prác.

Pre študentov v poslednom roku bakalárskeho štúdia sa termíny posúvajú nasledovne:

  • Výučbová časť letného semestra sa posúva do 9.5. 2020
  • Obdobie na skončenie študijných povinností sa posúva na termín od 11.5. - 13.6.2020
  • Odovzdanie bakalárskej práce sa posúva do 5. 6. 2020
  • Prihlásenie sa na bakalársku štátnu skúšku sa posúva do 19. 6.2020
  • Termín konania BŠS sa posúva na termín od 29. 6. do 3. 7. 2020

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia študijného programu Verejná ekonomika a služby. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (3. poschodie, sekretariát KVEaRR, č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc).Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2020/2021 je do 30. júna 2020.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: jan.sebo@umb.sk

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

 

NOVE_Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2020.pdf (30. 3. 2020 14:30:03)
S-02-19 o úprave záverečných prác.pdf (17. 2. 2020 10:18:00)
Bakalarske prace 2019-2020.xlsx (4. 4. 2019 14:30:08)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:22:20)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:20)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária