2. stupeň - Inžinierske štúdium

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. POZOR - miestnosť CZPS bola zmenená na učebňu 220.

 

Nahlasovanie tém prác pre AR 2018/2019

V priloženom súbore nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejných služieb.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u u pani Márii Martinkovičovej (3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe)

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

IŠS EVS august 2018 KVEaRR.pdf (25. 7. 2018 10:54:25)
obsah inzinierskej statnej skusky_obhajoba DP.pdf (19. 4. 2018 18:11:17)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR _2018.docx (13. 4. 2018 10:28:54)
Témy DP EVS 2018 2019.xls (15. 11. 2017 14:04:35)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:24:00)
Pokyny k nahlasovaniu na témy_AIS.pdf (20. 3. 2017 16:04:00)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:48)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:38)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária