Úvod > Verejnosť >

Ponuka priestorov na krátkodobý prenájom

Ekonomická fakulta UMB ponuka na krátkodobý prenájom priestory vhodné na organizovanie konferencií, prednášok, školení, seminárov a iných podujatí. Fakulta disponuje viac ako 40 miestnosťami s rôznou kapacitou (od 30 po 270 miest). Všetky miestnosti sú vybavené modernou informačnou a prezentačnou technikou.   
Cenovú ponuku prenájmu priestorov a techniky pripravíme na požiadanie.

V prípade záujmu kontaktujte:
Referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou
p. Monika Tomášiková
tel: 048/446 21 44
e - mail: monika.tomasikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2013 | Aktualizoval: Administrátor