Úvod > Verejnosť >

Ponuka priestorov na krátkodobý prenájom

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ponúka svoje priestory na organizovanie konferencií, prednášok, školení, seminárov a iných podujatí. Fakulta disponuje viac ako 40 miestnosťami s rôznou kapacitou (od 30 po 270 miest). Všetky miestnosti sú vybavené modernou informačno-komunikačnou a prezentačnou technikou.

V prípade záujmu o realizovanie školení pre Vašich zamestnancov máme k dispozícii plne vybavené moderné učebne s kapacitou od 20 do 32 miest s počítačmi, video konferenčnou technikou a dotykovými displejmi.

Neváhajte nás kontaktovať a obratom Vám na požiadanie pripravíme cenovú ponuku prenájmu priestorov a techniky.

V prípade záujmu kontaktujte:
Referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou
p. Monika Tomášiková
tel: 048/446 21 44
e - mail: monika.tomasikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 6. 2021 | Aktualizoval: Škombárová Mária