Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

SAT - Seminar Academica Turistica

Bližšie informácie o konaní seminára nájdete v Kalendári podujatí.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka