Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Závery z rokovania

Rozhodnutia zo zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2018:

22. marca 2018

15. júna 2018

29. novembra 2018

30. novembra 2018

Závery z VR 29. a 30. 11 .2018.pdf (11. 12. 2018 13:40:04)
Závery z VR 15.6.2018.pdf (3. 7. 2018 9:32:44)
Závery z VR 22. 3. 2018.pdf (31. 5. 2018 8:20:49)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 12. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela