Úvod > Absolvent >

Alumni klub UMB

Vzdelanie na Ekonomickej fakulte UMB nekončí absolvovaním štátnej skúšky. Absolventom Ekonomickej fakulty UMB je umožnené zaregistrovať sa do ALUMNI KLUBU, ktorý ponúka množstvo príležitostí. Po registrácii v ALUMNI KLUBE získa člen možnosť vzdelávania sa aj po skončení štúdia, participovať na vzdelávaní študentov formou odborných prednášok, môže zverejňovať pracovné príležitosti, absolvovať stáž, zúčastniť sa rozličných spoločenských a odborných podujatí organizovaných Ekonomickou fakultou UMB, prípadne absolvovať kurzy ponúkané Referátom ďalšieho vzdelávania UMB.

ALUMNI KLUB ponúka príležitosti dopĺňať si svoje vedomosti o aktuálne novinky, zaujímavosti a inšpiratívne príbehy aj po skončení druhého stupňa štúdia. Spolupráca a kooperácia s absolventmi predstavuje pre Ekonomickú fakultu UMB jeden z dôležitých cieľov, na ktorých chce aj v budúcnosti intenzívne pracovať. Prehĺbenie spolupráce a vzájomná komunikácia medzi fakultou a absolventmi dokáže vytvoriť pevné puto a miesto pre budovanie ďalších príležitostí a silného partnerstva.

Prostredníctvom členstva v ALUMNI KLUBE môže každý absolvent aj po opustení akademickej pôdy ostať v kontakte s inšpiratívnymi osobnosťami z fakulty či univerzity a naďalej využívať vyššie spomínané benefity, ostať informovaný o aktuálnom dianí a rozširovať svoje vedomosti. Rovnako sa však môže ako člen angažovať a byť súčasťou podujatí, konferencií či prednášok a prispievať svojimi hodnotnými skúsenosťami a radami ďalej.

Zaregistruj sa do
ALUMNI KLUBU UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 6. 2021 | Aktualizoval: Škombárová Mária