Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Ponuka odbornej literatúry

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania spolu s vydavateľstvom odborných publikácií Wolters Kluwer pripravili sériu vysokoškolských učebníc. Tieto učebnice je možné využiť pri štúdiu odborných predmetov v bakalárskom a inžinierskom stupni, ako aj v praxi cestovného ruchu. V prípade záujmu o zakúpenie titulov, kontaktujte prosím vyučujúceho daného predmetu.

   Kontroling podnikov cestovného ruchu
   Autori: Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník
   Počet strán: 232
   Predmet: Kontroling podnikov cestovného ruchu

 

 

 

   Podnikanie v cestovnom ruchu
   Autori: Jana Kučerová, Ľudmila Šmardová
   Počet strán: 208
   Predmet: Podnikanie v cestovnom ruchu

 

 

 

   Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu
   Autor: Vanda Maráková
   Počet strán: 168
   Predmet: Manažment a marketing cestovného ruchu

 

 

 

   Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu
   Autori: Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová
   Počet strán: 208
   Predmet: Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu

 

 

 

  Informačné technológie v cestovnom ruchu
  Autori: Tomáš Gajdošík, Zuzana Gajdošíková, Radka Marčeková
  Počet strán: 208
  Predmet: Informačné systémy v cestovnom ruchu 1, Informačné systémy v cestovnom ruchu 2

 

 

 

  Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu
  Autori: Milota Vetráková
  Počet strán: 196
  Predmet: Manažment ľudských zdrojov (CR)

 

 

Publikácie je možné zakúpiť aj v predajňi skrípt TOP IT, s.r.o. v suteréne Ekonomickej fakulty a na www.wolterskluwer.sk


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš