Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Štátne skúšky

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že štátne záverečné skúšky na Katedre cestovného ruchu sa v mesiaci august 2020 budú konať v nasledujúcich dňoch:

18.08. - 19.08.2020 bakalárske štátne skúšky

20.08.2020 inžinierske štátne skúšky

Predbežne je schválená prezenčná forma realizácie bakalárskych a inžinierskych štátnych záverečných skúšok, potrebné je však sledovať webovú stránku fakulty, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie, ktoré sa v prípade potreby môžu meniť. Prezentácie k štátnej záverečnej skúške vo formáte .pptx prosím posielajte tajomníkovi Vašej štátnicovej komisie (meno tajomníka nájdete v harmonograme nižšie) do stanoveného dátumu a času:

 

Štátna skúška

Termín ŠS

Deadline zaslania prezentácie

  BŠS

  18. august 2020

  16. august 2020   |   22:00

  BŠS

  19. august 2020

  17. august 2020   |   22:00

  IŠS

  20. august 2020

  18. august 2020   |   22:00

 

Harmonogram zaradenia študentov na štátne záverečné skúšky:

Bakalárske štátne skúšky

Harmonogram skúšok

 

Inžinierske štátne skúšky

Harmonogram skúšok

 

Usmernenie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k realizácii BŠS_august_2020 (10. 8. 2020 12:40:07)
Usmernenie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k realizácii IŠS_august_2020 (10. 8. 2020 12:37:23)
Usmernenie k inžinierskej štátnej skúške prezenčnou formou_25.5.2020.pdf (9. 6. 2020 10:57:55)
Usmernenie KCR k priebehu štátnej záverečnej skúšky (13. 5. 2020 12:58:05)
Scenarios of performing of engineer state exams (12. 5. 2020 12:21:45)
Scenáre priebehu inžinierskych štátnych skúšok (12. 5. 2020 12:21:13)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka