Štátne skúšky

Bakalárske štátne skúšky

Harmonogram seminára
Harmonogram skúšok

 

Inžinierske štátne skúšky

Harmonogram seminára
Harmonogram skúšok

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš