Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Štátne skúšky

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že bakalárske štátne záverečné skúšky sa na Katedre cestovného ruchu budú konať od 21. júna 2021.

Predbežne je schválená prezenčná forma realizácie štátnych záverečných skúšok, potrebné je sledovať webovú stránku fakulty, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie.

 

Harmonogram zaradenia študentov na štátne záverečné skúšky:

Bakalárske štátne skúšky

Harmonogram skúšok

 

Inžinierske štátne skúšky

Harmonogram skúšok_upravený

 

Usmernenie Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB k obhajobe BP_2021.pdf (14. 6. 2021 9:23:38)
Usmernenie Katedry cestovného ruchu k inžinierskej štátnej skúške_Máj 2021 (30. 4. 2021 11:47:59)
Usmernenie Ekonomickej fakulty UMB v BB k inžinierskej štátnej skúške prezenčnou formou_Máj 2021 (30. 4. 2021 11:47:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka