Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Klub absolventov

Klub absolventov Katedry cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predstavuje neformálne združenie absolventov katedry s cieľom dobrovoľne združovať všetkých absolventov (aj tých, ktorí nepracujú v cestovnom ruchu). Klub absolventov svojou činnosťou nadväzuje na aktivity sekcie absolventov katedry, ktorá vznikla už v roku 1984 pri príležitosti 20. výročia vzniku katedry.

Našim zámerom je Klub absolventov oživiť, aktívne s absolventmi komunikovať a vytvoriť priestor a podmienky na diskusiu, vzájomnú pomoc, zdieľanie skúseností a poznatkov. Dovoľujeme si Vás preto poprosiť o vyplnenie krátkeho formulára, ktorý sa týka možností spolupráce katedry s jej absolventmi.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------
Klub absolventov KCR na Facebooku.

newsletter KCR_2019.pdf (8. 12. 2020 12:59:10)
newsletter KCR_2020.pdf (8. 12. 2020 12:52:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka