Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Prednášky hostí

Katedra cestovného ruchu Vás pozýva na prednášky domácich i zahraničných hostí z praxe.
Prednášajúcim úprimne ďakuje za ich vystúpenia.

Prehľad prednášok nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš