Prednášky hostí

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Vás pozýva na prednášky domácich i zahraničných hostí z praxe.
Prednášajúcim úprimne ďakuje za ich vystúpenia.

Prehľad prednášok nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš