Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

Odovzdanie záverečných prác v akademickom roku 2019 - 2020


Podmienky odovzdania bakalárskych prác.

Podmienky odovzdania diplomových prác.

Prehľad dôležitých dátumov v tabuľke (13. 4. 2020 21:59:07)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka