Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Exkurzie a terénne cvičenia

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v spolupráci so študentmi odboru Cestovný ruch organizuje
domáce i zahraničné odborné exkurzie a aktivity k predmetu Terénny seminár (Field Trip).

Program exkurzií sa zostavuje v nadväznosti na predmety, ktoré sa vyučujú v študijnom odbore Cestovný ruch
na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Cieľom exkurzií je sprostredkovať študentom
odboru Cestovný ruch kontakt s praxou cestovného ruchu v podnikoch, organizáciách i cieľových miestach cestovného ruchu.

Výberový predmet Terénny seminár (Field Trip) je súčasťou spoločného študijného programu Regional Planning and Tourism Development
medzi Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku.

 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania srdečne ďakuje všetkým organizátorom i zástupcom z praxe za čas i ochotu spolupracovať pri organizovaní exkurzií a Terénneho seminára.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš