Úvod > Absolvent >

Kariérne centrum UMB

Kariérne centrum UMB sprostredkováva pre študentov a absolventov voľné pracovné pozície, stáže, poskytuje kariérne poradenstvo a organizuje Univerzitný deň kariéry.  

web stránky Kariérneho centra UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2022 | Aktualizoval: Administrátor