2005 - 2008 Čaše vína

Študenti Ekonomickej fakulty UMB zvyknú organizovať počas zimného semestra v nadväznosti na predmet Spoločenský a diplomatický protokol spoločenské podujatie s názvom Čaša vína.

Študenti pri tejto príležitosti získavajú skúsenosť s prípravou, organizáciou i účasťou na spoločenských podujatiach, ktorých sa budú zúčastňovať aj ako úspešní manažéri v praxi.

Veríme, že priateľská atmosféra týchto podujatí, zachytená aj na fotografiách, bude vhodnou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú študovať u nás i študentov, ktorí sa rozhodli úspešne absolvovať predmet Spoločenský protokol.

Ing. Tomáš Makovník, PhD.

(za vyučujúcich predmetu Spoločenský protokol)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš