2005 Budapešť

Dňa 19. 3. 2005 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interní doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Budapešti.
 
Cieľom exkurzie bola návšteva
najväčšieho veľtrhového podujatia cestovného ruchu v Maďarsku,
medzinárodného veľtrhu Utazás (Cestovanie), ktorý sa konal
v priestoroch veľtrhového centra Hungexpo.
 
V popoludňajších hodinách navštívili účastníci exkurzie centrum Budapešti.
 
Organizátorom exkurzie bol Ing. Peter Jahn.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš