2012 Mikulášsky večierok

Pri príležitosti dňa sv. Mikuláša a zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania                                                                                Mikulášsky večierok s podtitulom „5 rokov komplexného zážitku“.

Členovia katedry ďakujú študentom  za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš