Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

SI - Scientia Iuventa

Bližšie informácie o konferencii Scientia Iuventa nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš