Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2022

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vám poďakovali za účasť na 28. ročníku medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2022 (ŠVA). 

Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, mali možnosť študenti zo Slovenska aj zo zahraničia prezentovať na medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Registrovaní účastníci mali možnosť prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Každý študent mal priestor prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť aj na trhu práce.

Členovia komisií v sekciách posudzovali jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty.

ŠVA 2022 bola rozdelená do sekcií:

1. sekcia - Cestovný ruch;

2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku;

3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie;

4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika;

5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj;

6. sekcia + 7 sekcia (zlúčená)  - Spoločenské vedy + Manažérske systémy (v Poprade);

8. sekcia - Sekcia pre študentov stredný škôl.

 

Najlepší študenti z každej sekcie boli odmenení finančnou odmenou, kreditmi a bonusovými bodmi k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty.

 

Všetkým účastníkom a koordinátorom ich prác patrí poďakovanie za vypracovanie zaujímavých tém a prezentovanie svojich výsledkov pred komisou.

ŠVA 2022 sa konala online, dňa 7.4.2022. 

Zborník prác z ŠVA 2022: Zborník prác

Zborník prác z ŠVA 2021: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2021 (umb.sk)

ŠVA 2019: Zborník prác

 

Fotogaléria ŠVA 2022 a 2019:

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 5. 2022 | Aktualizoval: Škombárová Mária