Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita

Študentská Vedecká Aktivita 2017

6.4.2017, Ekonomická fakulta UMB
 

Milí študenti,

pozývame Vás na 23. ročník medzinárodnej študentskej konferencie Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2017, ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Prihlásiť sa môžete na tému vypísanú na Vašej katedre alebo si môžete navrhnúť tému sami, vlastná iniciatíva je vítaná!

 

Termíny:

15.2.2017 - prihláška študenta na vypísanú tému /príloha/

31.3.2017 - doručenie prác na príslušnú sekciu - tajomníkovi sekcie /spolu s posudkom vedúceho práce/

 

ŠVA 2017 bude rozdelená do 8 sekcií:

1. sekcia - Cestovný ruch

2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku

3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie

4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika

5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj

6. sekcia - Spoločenské vedy

7. sekcia - Manažérske systémy /Poprad/

SŠ sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl - nová sekcia

 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Nová sekcia bola vytvorená pre študentov stredných škôl. Účasť na konferencii je bezplatná. Najlepšie práce študentov EF budú odmenené formou motivačného štipendia.

Blížšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch. Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt: Ing. Alena Dobrotová, Referát medzinárodných vzťahov EF UMB, e-mail: alena.dobrotova@umb.sk

 

 

 


  

 

 

Prihláška, Abstrakt, Vzor titulnej strany (24. 10. 2016 10:43:17)
Pozvánka a pokyny k práci (24. 10. 2016 10:42:21)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 2. 2017 | Aktualizoval: Dobrotová Alena