Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2019

11.4.2019, Ekonomická fakulta UMB

 

Milí študenti,

ďakujeme za Vašu účasť na Študentskej vedeckej aktivite 2019. Víťazom srdečne blahoželáme

a tešíme sa na stretnutie pri 26. ročníku našej medzinárodnej študentskej konferencie.

Vyhodnotenie ŠVA 2019 nájdete v priloženom súbore.

Zborník prác

 

 

 

 

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a redy (EÚ) 2016/679 účastník

konferencie Študentská vedecká aktivita 2019 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka verejnej akcie

 

Fotogaléria:

Vyhodnotenie ŠVA 2019 (12. 4. 2019 10:46:39)
Informácie pre dotknutú osobu (6. 3. 2019 14:56:22)
Súhlas so spracovaním osobných údajov (6. 3. 2019 14:56:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 6. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena