Kontakty

Referát pre medzinárodné vzťahy

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
e-mail: vanda.marakova@umb.sk
tel. 048/446 2178
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 101

 

Referentka pre medzinárodné vzťahy

Ing. Alena Dobrotová
e-mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel. 048/446 2155
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 100

 

Referentka mobilít študentov

 

Mgr. Jana Prašovská
e-mail: jana.prasovska@umb.sk
tel. 048/446 2197
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 100

 

 

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor