Kontakty

Referát pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

 

Poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD. 
e-mail: gabriela.nafoussi@umb.sk
tel. +421 48 446 2178, 0907 875 808
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 101

 

 

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu - mobility študentov

Mgr. Jana Prašovská
e-mail: jana.prasovska@umb.sk
tel. +421 48 446 6723
nová budova, 1. poschodie, č. dv. 108

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 16. 1. 2023 | Aktualizoval: Škombárová Mária