Kontakty

Referát pre medzinárodnú spoluprácu

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD. (Kormancová)
e-mail: gabriela.nafoussi@umb.sk
tel. +421 48 446 2178, 0907 875 808
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 101

 

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu

Ing. Alena Dobrotová
e-mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel. +421 48 446 2155
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 102

 

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu - mobility študentov

Mgr. Jana Prašovská
e-mail: jana.prasovska@umb.sk
tel. +421 48 446 2197
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 102

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 3. 9. 2020 | Aktualizoval: Dobrotová Alena