Informácie pre zamestnancov

Agendu mobilít zamestnancov EF spravuje  Andrea Bobáková

e-mail: andrea.bobakova@umb.sk tel. 048/446 6725 (v súčasnosti kancelária č. 109 na 1. posch. v Novej budove - Cesta na Amfiteáter 1 – Centrálny referát pre medzinárodnú spoluprácu a mobility UMB).  

V prípade, že potrebujete v rámci zamestnaneckých mobilít  potvrdenie „Mobility Agreement“ pre pozvaného kolegu zo zahraničia,  kontaktujte  Janu Prašovskú (kancelária č. 108, 1. posch.Nová budova, 048 446 6723). Rovnako je kontaktnou osobou  v prípade potreby prijatia hostí na ERASMUS+  STAF alebo TEACHING pre EF UMB.

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-zamestnanec-umb/

 

Prihláška na ERASMUS+ mobilitu sa podáva už len v elektornickej podobe a detailné informácie nájdete na webe UMB - medzinárodné vzťahy:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-zamestnanec-umb/

dalšie užitočné linky:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-zamestnanec-umb/

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/referat-pre-medzinarodnu-spolupracu/

https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/aliancia-europskych-univerzit-emerge/predstavme-si-emerge.html

 

S účinnosťou od 17.5. 2021, je možné okrem mobilít pedagogických zamestnancov na účely výučby (STA - Staff mobility for teachning assignment) realizovať aj mobilitu pedagogických zamestnancov na účely školenia (STT - Staff mobility  for training). 

Podmienkou je tu realizácia učiteľskej/teaching  mobility ako prioritnej aktivity v prípade učiteľa až následne relizácia training mobility.

Cieľom mobilít zamestnancov VŠ za účelom školenia je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. 

 

Typy mobilít zameraných na školenie: 

  • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov  
  • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov 
  • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov 
  • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií)

Mobilitu STT (mobility for trainig) je možné realizovať na niektorej z partnerských univerzít EF UMB  https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/kam-mozem-vycestovat/ekonomicka-fakulta-umb/ alebo si vyberiete vhodnú aktivitu z aktuálne ponúkaných Staff Weeks na http://staffmobility.eu/staff-Week-search

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 3. 2023 | Aktualizoval: Prašovská Jana