Informácie pre zamestnancov

V sekcii nájdete bližšie informácie a vzory dokumentov, ktoré sa týkajú zahraničných pracovných ciest a učiteľských mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+.

 

S účinnosťou od 17.5. 2021, je možné okrem mobilít pedagogických zamestnancov na účely výučby (STA - Staff mobility for teachning assignment) realizovať aj mobilitu pedagogických zamestnancov na účely školenia (STT - Staff mobility  for training). 

Cieľom mobilít zamestnancov VŠ za účelom školenia je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. 

 

Typy mobilít zameraných na školenie: 

  • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov  
  • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov 
  • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov 
  • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií)

Ide o mobility v rámci aktuálneho akademického roka, rovnaká možnosť bude i v AR 2021/22, informácie budú zverejnené neskôr. 

V príloženom dokumente, WORD Staff Training Mobility, nájdete odpovede na najčastejšie otázky k tomuto typu mobilít.

Tak, ako minulý AR je možná refundácia nákladov na testovanie COVID-19 (Dodatok č. 1 k Smernici č. 4/2019 o mobilitách E+ na UMB). 

informácie o preplatení testu spolu so žiadosťou nájdete tu:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/covid-19-a-erasmus-mobility/mobility-zamestnancov-preplatenie-testu-na-covid-19.html

 

K Staff Mobility for training nájdete tlačivá k jej realizácii v prílohách

  1.  Finančná Zmluva
  2.  Program mobility školenie (poprosíme vyplniť polia označené žltým)

Mobilitu STT (mobility for trainig) je možné realizovať na niektorej z partnerských univerzít EF UMB (excel zoznam v prílohe), alebo si vyberiete vhodnú aktivitu z aktuálne ponúkaných Staff Weeks na http://staffmobility.eu/staff-Week-search

 

Agendu mobilít zamestnancov EF po Ing. Dobrotovej preberá pani Andrea Bobáková

e-mail: andrea.bobakova@umb.sk

 tel. 048/446 6725 (v súčasnosti kancelária č. 109 na 1. posch. v Novej budove - Cesta k amfiteátru 1 – Centrálny referát pre medzinárodnú spoluprácu a mobility UMB).  

V prípade, že budete potrebovať v rámci zamestnaneckých mobilít len jednoduchší administratívny úkon (napr. potvrdenie „Mobility Agreement“ pre pozvaného kolegu zo zahraničia), pre urýchlenie, môžete kontaktovať Mgr. Prašovskú (kancelária č. 102, 1. posch., HB, EF UMB). 

 

 

 

tlacivo Program_mobility_skolenie_v_EN.docx (20. 5. 2021 13:57:43)
Dodatok č. 1 k Smernici č. 4_2019 o mobilitach Erasmus na UMB_07_10_2020.pdf (20. 5. 2021 11:32:19)
UMB Žiadosť o preplatenie testu na COVID-19 Erasmus+.docx (20. 5. 2021 11:28:25)
Staff Mobility Training.docx (20. 5. 2021 11:22:53)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Aktualizoval: Prašovská Jana