Informácie pre zamestnancov

V sekcii nájdete bližšie informácie a vzory dokumentov, ktoré sa týkajú zahraničných pracovných ciest a učiteľských mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2016 | Aktualizoval: Dobrotová Alena